Kako se koristi Google Analytics?

Što je Google Analytics? To je vodeći svjetski softver za analizu web stranica, a koristi se na oko 3/4 web stranica u svijetu.Naravno, može se koristiti za “provjeru odakle dolaze naši posjetitelji”, ali nemojmo ga podcijeniti. Nakon uključivanja skripte...

Što treba znati prije kreiranja Facebook oglasa?

Nekoliko je koraka koje biste trebali poduzeti kako biste pravilno postavili svoju Facebook kampanju. CILJ Prvo, važno je postaviti cilj koji želite postići svojom kampanjom. Pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja: je li vaš brand već poznat publici? Što želite od...

SEO i što nakon njega

SEO ili preciznije, Search Engine Optimization tj. optimizacija za tražilice važna je svima čiji je rad povezan s Internetom točnije svima koji imaju web stranicu. Optimizacija web stranice jednako je važna kao i kvaliteta njezinog teksta. Kada govorimo o tekstu, za...